Hostinec „Na Ostrově“ v Prokopské ulici č.p. 336 si zařídil v roce 1869 jirchář (zpracovatel kůží) Jan Škroch. Bylo to tehdy takové nouzové řešení jeho obživy, protože od poloviny 60. let 19. století přestávaly být kůže v módě a na toto řemeslo dolehla krize (lidé přestávali nosit kožené kalhoty). Později krize zpracování kůži sílila, a proto se rozhodl jirchář Škroch, že zde ukončí živnost a odstěhoval se do Ruska a hostinec prodal Josefu Bezdíčkovi, který tu k hostinci zřídil rybí haltýře (sádka). Hostinský Bezdíček odebíral pivo z místního knížecího pivovaru a jen pro zajímavost – během roku 1889 tu zdejší štamgasti vypili přes 340 hektolitrů zlatavého moku. Josef Bezdíček hostinec v roce 1900 pronajal Františku Prudičovi z Běstovic, za něhož se „Na Ostrově“ ráda scházela i místní honorace a pro svoji polohu se zdejšímu hostinci rovněž říkalo „Na Žofíně“ podle známého pražského paláce na Slovanském ostrově.

Po Prudičově smrti roku 1912 vedla živnost jeho žena (do roku 1915) a poté do roku 1917 hostinský František Hegr.

Nádraží a bývalý hotel, 1910
Z historie choceňských hospod: V Hotelu Spiegel obědval i ruský car

Zdejší hostinec stál i u zrodu myšlenky uspořádat v Chocni hospodářskou výstavu. Podnět k této velkolepé výstavní akci vzešel z porad členů zdejší řemeslnické besedy, sousedského spolku místních řemeslníků, kteří se každý čtvrtek scházeli v hostinci „Na Ostrově“. Živnostensko-průmyslová a hospodářská výstava, jak se celým názvem jmenovala, se v Chocni konala ve dnech 27. června až 27. července 1914. Jednalo se o mimořádnou událost, kterou navštívilo přes 84 000 návštěvníků z celé tehdejší habsburské monarchie! Přesto si nesla své stigma – výstava začala sarajevským atentátem a skončila předčasně vyhlášením válečného stavu. Během první světové války pociťovaly všechny zdejší hostince nedostatek piva a dalších nápojů. Z válečné kroniky Chocně Václava Marela máme informaci, že v hostinci „Na Ostrově“ přestali již 21. listopadu 1915 čepovat pivo, neboť určené množství piva z choceňského pivovaru pro tento měsíc již vyčerpali.

Po smrti majitele hostince Josefa Bezdíčka v lednu 1917 koupil dům choceňský cukrář Vilém Čep, který si ponechal sádky a hostinec pronajal Františkovi Ondráčkovi, který jej vedl až do prosince 1925, kdy otevřel nový vlastní hostinec na Herzánce (Masarykova ulice 720). Poté byl nájemcem hostince pan Přívratský.

Na počátku března 1934 umřel na angínu ani ne čtyřicetiletý hostinský z „Ostrova“ Václav Švorc, který po sobě zanechal čtyři malé děti a ženu Annu, která převzala živnost. Jedno z dětí, jménem Jiřina, se později proslavilo. Jednalo se o Jiřinu Švorcovou (1928–2011), známou herečku a funkcionářku, kterou si můžeme pamatovat z populárních normalizačních seriálu jako Žena za pultem či Okres na severu.

Hostinec Na Ostrově před začátkem demolice 1994Hostinec Na Ostrově před začátkem demolice 1994Zdroj: Orlické muzeum ChoceňZanedlouho se však hostinská Anna Švorcová odstěhovala i s dětmi z Chocně do Prahy. Zde však zjistila, že její živnostenské oprávnění na hostinskou živnost v Praze neplatí, a neměla ani na nájem. Přes příbuzné vyhledala jistého penzionovaného četnického strážmistra a ten jí pomohl. Spolu pak provozovali hospodu na Žižkově.

Současní pamětníci pamatují bývalý hostinec „Na Ostrově“ již jen jako neudržovanou stavbu, která se postupem času proměnila v ruinu. Definitivní konec bývalého hostince nastal v polovině 90. let minulého století, kdy došlo k jeho zboření a na jeho místě poté vyrostl nový dům.

Mgr. Michal Hofman