Restaurační zařízení zde založila Anna Ryšánová (později provdaná Snětinová). Během chvíle vybudovala perspektivní jídelnu s kavárnou. O tom svědčí i její účast na velké výstavní akci – tzv. Živnostensko-průmyslové a hospodářské výstavě v Chocni, která se konala od 27. června do 27. července 1914 v tehdejším knížecím parku v Pelinách. Na výstavišti měla slečna Ryšánová stánek s občerstvením a kavárnu. Dopředu však musela uzavřít s výstavním výborem smlouvu a zaplatit výstavní poplatek v částce 310 korun.

Pro zajímavost – tato choceňská výstava měla smůlu na dějinné události, kdy začala sarajevským atentátem a skončila předčasně vyhlášením válečného stavu. Přesto byla mimořádně úspěšná – zúčastnilo se jí přes 300 vystavovatelů z celé habsburské monarchie a prohlédlo si ji rekordních 84 tisíc návštěvníků! Jednalo se tak o nejvýznamnější výstavní počin v historii Chocně.

V období první republiky nabízela Snětinova restaurace pro návštěvníky celodenní výtečná teplá jídla, choceňský ležák, přírodní vína a levné pokoje k ubytování. Milovníci dobré kávy a čaje sem rádi zašli na dobrý šálek, a proto se zdejšímu pohostinskému podniku dostalo i lidového označení „Čajčárna“.

Výborná poloha u silnice a v blízkosti nádraží umožnila rozšiřovat služby i o ubytování a v období protektorátu se tento objekt nazýval Hotel „Snětina“. Dnes je z bývalého hotelu soukromé bydlení.

Mgr. Michal Hofman