V dnešním díle o choceňských hostincích si představíme dávno zaniklou hospodu „U Lípy“, která v minulosti fungovala v ulici Záměstí v domě č. p. 156. Původně se jednalo o hostinec Jana Šedy ze Skořenic, který převzal po jeho smrti v roce 1852 jeho zeť Adolf Kopecký. Nový majitel hostince byl původně hospodářským adjunktem u knížecího velkostatku a vzal si dceru hospodského Annu Šedovou.

Za pana Kopeckého zde šenkoval choceňské pivo František Sýkora z Koldína. Po Kopeckém koupil hospodu „U Lípy“ pan Macháček z Prahy (byl zaměstnaný při stavbě dráhy). S hostincem měl velké plány a chtěl zde vytvořit i divadelní scénu, ovšem nakonec z toho nápadu sešlo.

Celý seriál o historii choceňských hospod najdete zde

Pan Macháček nejprve pronajímal hostinec Janu Pitrovi a po jeho smrti v roce 1875 Josefu Hauptmannovi. Poté vedl hostinec Macháčkův tchán pan Novohradský z Bošína a po něm měl do roku 1894 pronajatý hostinec Antonín Kubart (od roku 1895 byl majitelem hotelu v Jungmannově ulici č. p. 130).

Dochovala se nám informace, že panu Kubartovi v hospodě „U Lípy“ dodal zdejší knížecí pivovar v roce 1888 celkem 176 hektolitrů zlatavého moku.

Boudaři už brzy osadí nová vrata.
Památný den pro boudaře. Na tvrz dorazila pancéřová vrata

Za nového majitele domu, kterým byl choceňský stavitel a majitel kruhové cihelny Josef Kosina (1852-1914), byla hospoda na konci 19. století zrušena. Kosina tento hostinec přestavěl na obytný dům, kde bydlel, než si postavil na přilehlém dvoře v roce 1902 nový dům.

A zajímavost nakonec. V hostinci „U Lípy“ byl v roce 1874 založen nový spolek „Řemeslnická beseda“. Ta sdružovala zdejší řemeslníky. Její členové se scházeli právě v tomto hostinském zařízení, kde si vyměňovali své zkušenosti, jednali o potřebách jednotlivých oborů a vzdělávali se četbou odborných knih a časopisů.

Mgr. Michal Hofman, Orlické muzeum v Chocni