Jednalo se o starobylý hostinec, který byl v provozu ve druhé polovině 19. století a stával v měšťanském domě na severní straně choceňského náměstí v číslo popisné 143. Do šedesátých letech 19. století se jednalo o dům kupce Františka Vlacha. Od něj dům odkoupil pan Chládek a zřídil tu v přízemí hostinec nazvaný „U České koruny“, kde se čepovalo pivo z knížecího pivovaru a kořalka z místní palírny, kterou měl v nájmu Leopold Goldmann.

Tento hostinec potom dále postupně pronajímal Josefu Vaiglovi, panu Doležalovi a Antonínu Kosinovi v letech 1873–1879. Na počátku 80. let 19. století byl tento hostinec předělán na moučný sklad pana Doubka. V letech 1887–1888 byl tento bývalý hostinec přestavěn na lékárnu pana Františka Hlaváče (1833–1910), který se do Chocně přistěhoval roku 1867 z Dobrušky. Lékárník Hlaváč de facto starý hostinec zboural, jednalo se o starobylé hospodské zařízení v měšťanském domě s mansardovou střechou, a nechal na jeho místě postavit nový dům pro svoji lékárenskou živnost, jehož dispozice se zachovala do dnešních dob.

Celý seriál o historii chocceňských hospod najdete zde

K tomuto místu se váže ještě další zajímavost – lékárník Hlaváč byl vášnivým amatérským badatelem přírodních věd a archeologie. Lidé mu přinášeli různé zkameněliny, které nacházeli v okolí. V roce 1880 se pan lékárník zapsal do historie velkým objevem, když byl u nálezu zkamenělých kůstek neznámého živočicha.

Pan lékárník tento nález zaslal svému příteli profesorovi přírodovědy a paleontologie Antonínu Fričovi do Prahy, který nález popsal a uveřejnil do vědeckého světa jako nález ptakoještěra. Na počest pana lékárníka se tento nově objevený druh pojmenoval Cretornis Hlavatschi.

Původní podobu hostince „U České koruny“ zachytil zdejší lékař a vlastivědný pracovník MUDr. Vincenc Tomek (1865–1928) na jednom ze svých obrazů staré Chocně. Tento Tomkův obraz je dodnes ozdobou sbírek Orlického muzea.

Mgr. Michal Hofman