Hostinec „Na Růžku“ býval starobylým hostincem na choceňském náměstí v přízemí měšťanského domu č.p. 218 v blízkosti zvonice. V první polovině 40. let 19. století tu byl hostinským Josef Konárek, který tu rovněž provozoval i řeznictví. Tenkrát byla v Chocni velmi oblíbená kořalka, kterou hostinský Konárek odebíral z panské pálenky, kterou měl pronajatou židovský likérník Goldmann.

Za nového majitele Františka Holečka patřila hospoda v roce 1848 k sídlům místních radikálních revolucionářů. V 60. letech 19. století měl tento hostinec pronajatý Václav Petříček (narozen 1842), který si později v polovině 70. let založil vlastní hostinec v Jungmannově ulici č. p. 307.

Po Holečkově smrti v roce 1878 byla živnost pronajata jeho zetěm, učitelem Antonínem Endrysem, řezníkovi Radovi z Brandýsa nad Orlicí; od roku 1879 Josefu Frýberovi, poté Josefu Vaiglovi (dle dochované statistiky v roce 1889 odebíral tento hostinec z choceňského knížecího pivovaru přes 296 hektolitrů zlatavého moku), dále Antonínu Kubartovi. V roce 1891 koupily dům slečny Kutinovy a původní hostinec se zrušil. Celá budova se dočkala kompletní rekonstrukce a poté zde vznikl obchod se střižním zbožím.

K tomuto hostinci se dochovala i úsměvná příhoda. Za hostinského Františka Holečka dělali „Na Růžku“ na velikonoční Velký pátek jitrnice a buřty, aby měli na Bílou sobotu po Vzkříšení zásobu. Když tehdejší ponocný pan Král na Velký pátek odhlásil desátou večer, zastavil se v hostinci „Na Růžku“.

Hostinec U Petříčků počátek 20. století, třetí dům zleva.
Z historie choceňských hospod: U Petříčků podávali čerstvé ryby z Tiché Orlice

Zde ho překvapila pronikavá vůně z čerstvých jitrnic a hned se začal udiveně vyptávat: „Copak vy na Velký pátek děláte jitrnice?“ Hostinský mu bez váhání odpověděl: „Ovšem, na zítřek – a vidíte, právě si z fary poslali pro čtyři kousky jitrniček.“ Ponocný nechápavě zíral a zvolal: „To snad ne?“ „Ovšem, že ano,“ odvětil hostinský. Na to ponocný: „Tak to snad nemůže být hřích, a tak mi dejte taky jednu“, snědl ji, a ještě si navíc poručil jednoho buřta. Když se mu záhy osazenstvo hostince vysmálo, bez váhání si klekl na svá stará kolena a prosil Pannu Marii Svatohemžeckou o odpuštění.

Dnešní obyvatelé Chocně mají hostinec „Na Růžku“ spojený s hostincem na rohu Masarykovi a Kollárovi ulice, kde se dříve říkalo „U Pokorných“. O tomto pohostinském zařízení bude pojednávat další díl seriálu.

Mgr. Michal Hofman