Obě města navštívil tento týden v rámci svých cest po kraji hejtman Pardubického kraje Ivo Toman.

Využití kasáren má smysl

„Žamberk byl další zastávkou na mých cestách po obcích s rozšířenou působností. I tady jsem se seznámil s prioritami města a s potěšením si prohlédl bývalá Orlická kasárna. Tento vojáky opuštěný a dlouhá léta nevyužívaný prostor už zase začíná dostávat smysl. Žamberští dokonce za něj obdrželi ocenění jako za druhý nejlepší brownfield v zemi,“ řekl hejtman Ivo Toman.

Některé objekty jsou již rekonstruovány. Slouží tu např. jídelna, kancelářské prostory, haly jsou využívány různými firmami jako dílny či sklady. Prostory pro výcvik vojenských psů nyní slouží jako psí hotel a útulek. „Majitel jednoho z objektů se nyní uchází o podporu z Regionálního operačního programu s projektem na vybudování hotelu,“ doplnil starosta města Tomáš Kalous. V rámci programu hejtman navštívil také společnost Rieter, která slaví už sté výročí založení, a odborný léčebný ústav Albertinum. S ředitelem Jiřím Jirešem diskutovali o nutných opravách objektů, o žádostech o státní dotace na tyto účely i o přínosu poplatků pro léčebnu. Poslední zastávkou v Žamberku bylo Centrum sociální péče, kde hejtman besedoval s tamními obyvateli. „Bylo úžasné sledovat, jak jsou místní lidé plní elánu a orientují se v současném dění a politice. Mluvili jsme o dopravě či o zdravotnictví, velmi rád jsem si vyslechl chválu práce místní radnice,“ komentoval besedu hejtman.

Jednali o dopravě i třídění odpadů

Ze Žamberku odjel Ivo Toman do Jablonného nad Orlicí. Starosta Miroslav Wágner chtěl hejtmana seznámit s elektrizací trati z Letohradu na hranici s Polskem, která prochází právě Jablonným. V této souvislosti tu připravují i projekt rekonstrukce křižovatky u železniční trati a autobusového nádraží, na kterém by se finančně mělo v příštím roce podílet město, Pardubický kraj a Ředitelství silnic a dálnic ČR. Hejtmanovi tu také připravili exkurzi do místního sběrného dvora, kde třídí odpad a kde tuto službu zajišťují i pro okolní obce.

„Zatím vše probíhá v provizorních podmínkách, ale místní se pochlubili, že už v létě tu budou mít moderní třídicí linku,“ dodal Toman, který se v závěru své návštěvy zúčastnil i jednání městského zastupitelstva. Jablonští – stejně jako dříve žamberští zastupitelé – se zajímali především o výstavbu rychlostní silnice R35 a přivaděčů z Orlickoústecka. Hovořilo se také o spolupráci městských technických služeb se Správou a údržbou silnic

Pardubického kraje při letní a zimní údržbě silnic či o provázání jízdních řádů regionálních autobusových i železničních spojů na okolní regiony.

(tz, red)