Psal se rok 1941, kdy se svými kamarády, filmovými nadšenci, založil kroužek Sonor film. K zakládajícím členům patřili Jiří Král, Oldřich Macháček, Miloslav Petránek, Josef Stejskal a František Ulbrich. 75 let Sonor filmu si Jablonné nad Orlicí připomene v sobotu, kde jinde než v kině.

Po vernisáži výstavy z historie kroužku bude v 10 hodin zahájeno promítání. Diváci uvidí patnáct krátkých filmů z archivu Vladimíra Venda. Ožijí na nich události z Jablonného a okolí z let čtyřicátých až devadesátých.

Sonor filmem prošlo za dobu jeho existence přes šest desítek filmových nadšenců. Pracovali s formátem 35 mm s optickým záznamem zvuku, od 60. let pak natáčeli na 16 mm formát s optickým a magnetickým záznamem zvuku.