Český esperantský svaz společně s Klubem přátel esperanta ve Svitavách se snaží veškerá mezinárodní setkání soustředit do Svitav. Jedním z nich je i Wikimánie. Ve středu 26. října přijedou do města nejen zakladatelé esperantské Wikipedie, ale i představitelé dalších zemí, a to z Polska, Slovenska, Belgie, Francie, Německa.
Akce je určená nejen pro zkušené wikipedisty, ale i pro zájemce, kteří by se chtěli přiučit, jak články pro internetovou encyklopedii vznikají. „Program je spojený s výukou práce na počítači, ale hlavně s tvorbou článků. Výuka bude probíhat v učebnách gymnázia. Bude otevřená pro veřejnost. Dopoledne jsou určená pro žáky a studenty škol, odpoledne pro ostatní,” vysvětlila místopředsedkyně Českého esperantského svazu Libuše Dvořáková.
V letošním roce Wikipedie oslaví 10. výročí. Její česká verze byla založena esperantistou Miroslavem Malovcem. „Ten se k ní dostal prostřednictvím zakladatele esperantské Wikipedie Chucka Smithe ze Spojených států amerických,” uvedla Libuše Dvořáková. Pro tuto významnou událost si vybrali právě Svitavy. Wikipedie je unikátní projekt. V současné době nabízí na internetu přes devatenáct milionů článků ve více než 270 jazycích. Program Wikimánie je připravený až do neděle. Návštěvníky čekají přednášky, workshopy, semináře, výuka pro začátečníky i pokročilé a prohlídka města.
Na setkání by zřejmě neměli chybět ani členové českotřebovského klubu Amikeco, kteří se esperantských akcí pravidelně účastní.

(kk, re)