K jednomu stolu s pedagogy usedla také Michaela Šojdrová, poradkyně ministra školství, i další hosté: Jaroslav Štercl, předseda Asociace pedagogů ZŠ, Miroslav Vohník, předseda Krajského výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost, Rostislav Kohut, předseda republikového výboru sekce ZŠ ČMOS PŠ, a starosta města Petr Tomášek.
„Je třeba konstatovat, že nebude jednoduché změnit nebo ovlivnit ´ministerskou mašinerii´ a zaběhnutý školský systém a jeho politiku. Účastníci se jednohlasně shodli na tom, že je potřeba rozšířit výzvu do celé republiky, nepřestávat hovořit o problému středních škol a víceletých gymnázií a vytvářet tak tlak na nadřízené složky. Je třeba podotknout, že problémů je v současném školství víc a že bohužel české školství ztrácí svou kdysi tak vynikající pozici, nejen u nás, ale i v zahraničí," konstatoval po setkání ředitel školy Miloslav Dušek a dodal: „Výzva sama asi situaci nezmění, určitě ne v dohledné době. Věříme však, že se nám podaří alespoň rozproudit širší diskuzi o zmíněných problémech. A určitě budeme všichni očekávat od příslušných institucí jejich řešení."
„Brandýská výzva" se ze ZŠ J. A. Komenského v Brandýse nad Orlicí začala šířit na přelomu února a března. „Míří" na údajné naplňování středních škol, včetně gymnázií, s cílem získat potřebné finance podle počtu studentů, které žákům bere motivaci připravovat se na přijímací zkoušky. Na mušku si výzva bere také šest víceletých gymnázií v okrese Ústí nad Orlicí.
Brandýští učitelé zdůrazňují, že jejich výzva je zaměřená obecně proti systému českého školství, ne proti kolegům ze středních škol a gymnázií.
Jejich cílem je řešit alespoň tyto tři základní problémy: omezení počtu míst na středních školách tak, aby odpovídal dlouhodobě se snižujícímu počtu žáků základních škol (potažmo omezit počty středních škol), snížení počtu víceletých gymnázií, razantně zejména v takových situacích, v jaké se nachází okres Ústí nad Orlicí, přijímací zkoušky na střední školy připravovat tak, aby svou obtížností a náročností odpovídaly typu školy. (tz, miš)

Co bude dál:
1.    Výzva bude předložena prostřednictvím Jaroslava Štercla u kulatého stolu na MŠMT.
2.    Výzva bude rozšířena do ZŠ ve všech krajích prostřednictvím Asociace pedagogů ZŠ.
3.    Výzva bude prezentována na poradě republikového výboru sekce ZŠ Českomoravského odborového svazu pracovníků školství.
4.    Výzva bude projednána na Krajském výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost.