Při této příležitosti se nedávno sešli členové kroužku „Amikeco" Česká Třebová a esperantisté z Pardubic, Svitav, Prahy a Žamberka v malém sále Národního domu v České Třebové, aby si připomněli významný den pro esperantské hnutí.

Hlavním bodem setkání byla přednáška o složité životní cestě L. L.Zamenhofa a jeho pohnutkách, které vedly k vytvoření univerzálního jazyka, jehož první učebnice vyšla tiskem v roce 1887. Účastníci schůzky si rovněž připomenuli historii místního esperantského klubu u pamětního kamene v městském parku Javorka, který zde byl umístěn při příležitosti jeho 50. výročí založení v roce 2010. Na závěr setkání byl promítnut videofilm „Patrino" („Matka") namluvený v esperantu, který je přihlášen do soutěže krátkých filmů v Číně.

Účastníci setkání.

Ladislav Kovář