Každoročně ji připravuje oblastní spolek Českého červeného kříže v Ústí nad Orlicí, letos ve spolupráci se školskými zařízeními z Ústí, MC Medvídek, stacionářem, Dětským domovem Dolní Čermná a dalšími organizacemi. Rozsáhlá prodejní expozice bude otevřena do pátku, vždy od 9 do 17 hodin. Zpestřením výstavy je zdobení vánočních perníčků, které předvádí Ladislava Skálová ze Žamberka. Zájemci si budou moci ve čtvrtek pod jejím vedením dokonce zdobení perníčků sami vyzkoušet.