„Nepatrný vzestup v onemocněních, která jsou podobná chřipce, tady je, ale rozhodně ne epidemie. Ani v celkovém počtu akutních respiračních onemocnění jsme nepřekročili hranici dvou tisíc nemocných na sto tisíc obyvatel. Máme 1753, což je průměr udělaný ve všech věkových skupinách. V nižších věkových kategoriích, děti do pěti a děti od šesti do čtrnácti let, je počet nemocných vyšší, ale rozhodně nejde o epidemické hodnoty, je to běžná sezonní incidence. Sezona začala, takže je možné, že počet nemocných poroste.“