Zhruba šedesáti žákům druhého stupně umožňuje sledovat a provádět zábavné vědecké pokusy, které činí výuku přírodovědného předmětu atraktivnější. Nové pomůcky uhradila Nadace ČEZ, která škole poskytla částku 200 tisíc korun.
Oranžová učebna učitelům i žákům nabízí prostor a vybavení k demonstraci nejrůznějších fyzikálních pokusů, díky kterým si děti mohou některé oblasti vědy přiblížit praktickou zkušeností. Právě ta je jedním ze základních stavebních kamenů pro pochopení probírané látky. „Naše dosavadní vybavení fyzikální učebny bylo zastaralé a nedostačující. Nová technika nám umožňuje nabídnout našim dětem výuku v podstatně větším rozsahu a daleko zábavnější a lákavější formou," uvedl ředitel školy Miloslav Dušek.
Otevření Oranžové učebny v Brandýse nad Orlicí.
V rámci modernizace učebny byly pořízeny elektromagnetické, hydromechanické a optické sestavy, sada pro pokusy s vakuem, termická a měřící technika i vybavení pro zatemnění učebny a dataprojektor.
(tz, zr)