Opět měla charitativní podtext, výtěžek běhu je vždy věnován na dobrou věc. Přes sedm tisíc korun, které byly vybrány, pomůže tentokrát obyvatelům letohradského Domova s pečovatelskou službou. „Použity budou na nákup kompenzačních pomůcek," dodal za pořadatele Tomáš Stejskal.