Zeditovaná tisková zpráva Pardubického kraje

V areálu bývalé zemědělské školy ve Vysokém Mýtě už panuje čilý stavební ruch. Jedná se však teprve o první etapu vybudování Technického muzea Pardubického kraje, která má uvolnit hlavní budovy školy a nutné provozy umístit do jiných částí areálu. Hlavní rekonstrukční práce mají vypuknout letos v létě a Pardubický kraj nyní vyhlásil veřejnou soutěž na jejich dodavatele.

„Připravujeme hlavní etapu rekonstrukce. V centru pozornosti bude historická budova, která získá nová okna, veškeré nové sítě, elektroinstalaci a výtahy. V proluce mezi historickou a novodobou budovou vznikne výstavní místnost s prosklenou fasádou k prezentaci sbírek. Ta bude hezky viditelná z ulice. Novou podobu i podmínky pro ekologicky šetrný provoz získají i přilehlé objekty,“ uvedl náměstek hejtmana pro investice a kulturu Roman Línek.

V Rehabilitačním ústavu v Brandýsu nad Orlicí využívají pacienti moderní robotickou tělocvičnu.
FOTO, VIDEO: Roboti za miliony rozcvičí pacienty po mrtvici v Brandýsu

„Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 183 milionů korun bez DPH. Rádi bychom staveniště předali v červenci, termín pro dokončení je na konci srpna příštího roku,“ sdělil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

„Veřejná zakázka bude financována převážně z Národního plánu obnovy prostřednictvím výzvy Ministerstva kultury pro Rozvoj regionálních kulturních a kreativních center (velká kulturní a kreativní centra). Pro areál ve Vysokém Mýtě se nám podařilo získat spolufinancování z evropských fondů ve výši 132 milionů korun,“ dodal radní pro regionální rozvoj Ladislav Valtr.

"Obdrželi jsme rozhodnutí o přidělení dotace ve výši 132 milionů korun,“ dodal Ladislav Valtr, radní pro regionální rozvoj a evropské fondy.