Hotová kompostárna začne své úkoly plnit v příštím roce. Stavební práce město přijdou na 24 milionů. Na technologie pak město vyšetří zhruba 10 milionů korun.

Cílem odpadového centra v Třebovici je maximálně snížit množství odpadu ukládaného na skládku, jak nařizuje nový odpadový zákon. Pokud by se to nepodařilo, poplatky za skládkování, a tím i pro domácnosti by se dramaticky zvýšily.

Skládku v Třebovici vlastní a provozuje městská společnost Eko Bi, využívají ji však také další obce. Nejvíce odpadu na ni ukládá firma Liko Svitavy. Podle výroční zprávy společnosti Eko Bi to například v roce 2019 bylo více než 13 tisíc tun, skoro čtyřikrát více než samotná Česká Třebová.