Putovní expozice projektu LEGIE 100 se zabývá vznikem samostatného Československého státu a přináší všechna důležitá fakta o dějinném procesu, který přinesl Čechům a Slovákům společný a svobodný stát. Na panelech si lze také přečíst zajímavé informace vztahující se k Masarykově zahraniční akci, k působení Československé národní rady i ke vzniku a formování čs. legií v Rusku, Francii a Itálii. Pozornost je věnována i boji o integritu, kdy nové republice hrozilo nejrůznější nebezpečí v pohraničních oblastech a Slovensko a Těšínsko muselo být teprve tvrdě vybojováno. Výstava je přístupná před začátkem a během akcí v divadle, potrvá do konce března.

V Ústí nad Orlicí byly také 7. března u příležitosti výročí narození prvního prezidenta Československa Tomáše Garrigue Masaryka položeny věnce k jeho pomníku na ulici T. G. Masaryka. Masaryk Ústí nad Orlicí navštívil v roce 1929 při své cestě z Moravy, již předtím mu bylo uděleno čestné občanství města.