Pietního aktu se rovněž zúčastnili zástupci armády. Květiny u pamětní desky, která je věnovaná důstojníkům vysokomýtské vojenské posádky, položili plk. Petr Holý, ředitel Krajského vojenského velitelství Pardubice a starosta František Jiraský spolu s místostarostou Martinem Krejzou. V projevech vzpomněli na československé vojáky, kteří odešli do ciziny, kde se zapojili do zahraničního odboje, i na ty, kteří se zapojili do ilegální činnosti.

„Řada důstojníků z vysokomýtské posádky byla nacistickými okupanty pro účast v domácím odboji vězněna, týrána a popravena. Většina z těch, kteří přežili, byla později perzekuována komunistickým režimem,“ řekl František Jiraský.

Pronásledování v době okupace se nevyhnulo ani civilnímu obyvatelstvu. „Mezi prvními zatčenými gestapem byl v roce 1941 starosta města František Nimshaus ubitý v roce 1942. Připomínáme si také odsouzené a popravené studenty zdejšího gymnázia i činovníky vysokomýtského Sokola a další statečné občany našeho města, kteří se nebáli postavit okupačnímu režimu,“ pokračoval starosta. Připomněl rovněž oběti z řad vojáků Rudé armády, kteří padli ve Vysokém Mýtě při osvobozování Československa v květnu 1945.