A výběr vystavovaných modelů převážně „v pohybu" byl převeliký. Místnosti, které mají v pronájmu hlavně železniční a RC autíčkoví modeláři, ožily i modely lodí a letadel. S původní iniciativou velkoplošné výstavy přišel nestor malých vláčků Vlastimil Novák i s dalšími pomocníky již v roce 2014. Jak vzpomínal, velkou podporou jim byl při zřizování prostor bývalý starosta Miloslav Soušek. A s nápadem se dostavila i jakási pravidelnost s tím, že pro veřejnost jsou určeny pondělky a úterky od 17 do 19 hodin. Na stálé výstavě naleznete v „živé" velikosti i světelné semafory, modely lokomotiv s parním strojem, které skutečně „čudí", další pak houkají správnou tóninou a podobně. Chodí sem převážně děti v doprovodu dospělých a napjatě pozorují, jak mašinky lomozí, svítí, vyhýbají se na elektrických výhybkách…
DC Drift Team je skupina modelářů závodních automobilů pod taktovkou Petra Kučáka. Modely v měřítku 1:10 jsou v řadě verzí, samozřejmě na elektrický pohon, ale dosahují na otevřené dráze rychlosti až 110 km/hod. S nimi se již pořádají mezinárodní závody a soutěže, kde platí stanovená pravidla. Hodnotí se vyřazovacími jízdami nejen umístění, ale i vzhled a zpracování. Mnozí modeláři cestují za účastí na závodech po Evropě a závodům, hlavně přípravám na ně, věnují mnoho času. Do Mýta dojíždějí soutěžící i z Rakouska, Holandska, Slovenska. Jsou zde nejen pečlivě připravené kobercové tratě, ale i dílenské prostory. Dokonalému vzhledu místností museli železniční i autíčkoví modeláři věnovat téměř rok úsilí.
Aby práce a námaha byla ve výsledku bohatší, pozvali k účasti na výstavě i modeláře letecké a lodní. Z leteckých modelů už při vstupu do sálu zaujal obrovský rozpracovaný model Transall mýtského stavitele Martina Hynka. Motorových i bezmotorových leteckých modelů zde bylo velmi mnoho a bylo se na co se dívat. Z modelů lodí byl v čele sálu člun Americké pobřežní stráže z let 1967 až 1972. Pro zajímavost – tyto lodě ještě nyní hlídkují u pobřeží Aljašky.
A protože jsme, jak se říká, postkomunistická země, bylo zde možné spatřit i model lodi Aurora, která údajně zahájila výstřelem z děla na počátku minulého století tzv. Říjnovou revoluci. Dalších lodních modelů různých kategorií bylo k vidění dostatek.
Na závěr snad jenom popřejme všem modelářům neutuchající píli, víc podpory od těch kompetentních a větší zájem od mladých.⋌
 Jan Mračno