„Profesionální úroveň služeb městského úřadu je součástí zlepšování výkonnosti veřejné správy. Tlak na minimalizaci nákladů na úřady veřejné správy klade vysoké nároky na kvalitní a operativní řízení organizace. Město proto hodlá využít prostředky z Evropského sociálního fondu, aby se zajistilo kvalitní a efektivní fungování městského úřadu jako předpoklad dalšího rozvoje města," domnívá se tajemník radnice Pavel Nádvorník.

Změny vyjdou na pět milionů

Cílem bude zvýšit kvalitu, efektivnější vzdělávání a odbornou přípravu zaměstnanců, zároveň zlepšit řízení a zvýšit otevřenost úřadu. Výkon veřejné správy se musí změnit na efektivní veřejnou službu, přátelskou vůči všem klientům a schopnou učinit pružná rozhodnutí. Předpokládané náklady dosáhnou 5,4 milionu korun, z toho patnáct procent by mělo zaplatit město. Pokud bude projekt schválen, začalo by se s opatřeními od dubna příštího roku – vše by trvalo do konce června 2015.
„Nový projekt postaví řízení úřadu na dlouhodobých zkušenostech, vznikne systém, jak řídit město, lidi a finance, také jaká bude informační strategie. Prostě předěláme činnost úřadu, jak to vyžaduje doba," dodal starosta Miloslav Soušek. (jko)