Jak uvedl Pavel Chalupa, který je řídí, objeví se na nich mj. více informací pro novináře. Připravuje se také rubrika „Vysoké Mýto v tisku“, začne se více prezentovat série oslav 700. výročí královského věnného města, které vyvrcholí v první polovině září.