„Rozhodli jsme se, že regeneraci sídlišť rozdělíme do více etap. Nyní připravujeme další stupně stavební dokumentace pro první etapy,“ řekl místostarosta Martin Krejza.

Na sídlišti Družba se počítá s úpravou komunikací z hlediska zklidnění dopravy, navýšením kapacit parkovišť, úpravou sběrných míst na tříděný odpad, úpravou chodníků a části komunikací a revitalizací stávající a výsadbou nové zeleně.

U Potoka pak dojde k optimalizaci a úpravě parkovacích ploch, aby nedocházelo k parkování na chodnících. Bude provedena úprava komunikací a chodníků i revitalizace zeleně a dětského hřiště.