Přečetla jsem celý článek pana starosty. Až na poslední odstavec ve mně článek i jeho autor vyvolal soucit.
Cituji poslední odstavec článku: I v Orlickém deníku se řešilo, co říkají zastupitelé Vysokého Mýta, nikoliv někteří zastupitelé. Veřejnost je uváděna v omyl. Jaká je pravda? Zastupitelé z ODS, TOP 09 a KDU-ČSL navrhovali, aby se zastupitelstvo distancovalo od soukromé cesty starosty na Krym. Výsledek – usnesení nebylo přijato.
Zeptejme se spolu s Miloslavem Souškem: Jaká je pravda?
Návrh na usnesení navrhoval pouze jeden zastupitel, a to z ODS. Přesné znění navrženého usnesení:
„Zastupitelstvo města prohlašuje: starosta města ing. Miloslav Soušek svou soukromou aktivitou související s referendem na ukrajinském Krymu poškodil zájmy a prestiž Vysokého Mýta, České republiky a Evropské unie. Zastupitelstvo města Vysokého Mýta se od této jeho aktivity distancuje."
A výsledek? 10x ano: 3x ODS, 3x Nestraníci, 2x Volba pro město, 1x TOP 09, 1x KDU–ČSL
7x zdržel/a se: 3x ČSSD, 1x ODS, 1x Nezávislí, 1x VV, 1x Volba pro město
3x ne: 2x ČSSD, 1x KSČM
1 zastupitelka chyběla
(http://urad.vysoke-myto.cz/usneseni-zastupitelstva/9387-usneseni-zm-c-2014-04-ze-dne-2632014)
Taková je pravda. Usnesení nebylo (těsně) přijato.
Jiřina Šafrová, členka rady města Vysokého Mýta

Mistr manipulace si stěžuje na manipulaci

Na posledním zastupitelstvu Vysokého Mýta zaznělo, že jsou do mýtské komunální politiky zatahovány praktiky z politiky „vysoké". Otázkou ovšem je, kdo je do ní vnáší. Poslanec je v zastupitelstvu jen jeden a i ten je ve sněmovně podle starosty příliš krátce na to, aby rozuměl některým věcem.
Ano, objevily se tu podivné manýry. Bohužel to jsou metody, ze kterých dýchá totalitní minulost. Nedoložitelná pomluva se stává běžnou praktikou. Starosta říká: „Opozici vadí, že se v Mýtě nekrade a že jí starosta zastavil penězovody". Když jej opoziční zastupitel obviní z pomluvy a urážky a žádá omluvu, starosta jej upozorní, že pracuje pro město. Jak se asi musí cítit úředníci pod takovýmto vedením? V médiích je slyšet o potřebnosti zákona o úřednících a toto je názorný příklad, proč je tomu tak.
Petičníka, který si dovolí kritizovat netransparentnost, dobu ve stoje grilují. Oni přece transparentní jsou a projekty jsou zveřejněny na webu města. Není to lež. Jen neúplná pravda. Radnice je údajně otevřená, ovšem o opravdové transparentnosti nemají nejmenší ponětí.
Starosta má plná ústa volebního práva a svobody projevu, ale každý, kdo projeví jiný názor, než má on, je jím veřejně pranýřován.
Vyzná se v Ústavě, ale nepřipomene nadřazenost tiskového zákona nad městskou směrnicí a vesele zneužívá Vysokomýtský zpravodaj.
Ex místostarosta Stratílek v emotivním projevu připomněl osobní zkušenost se dvěma totalitami. Zmínil, že starostova rétorika mu je velmi připomíná. Hovořil o svobodě a demokracii. Dojatí demokraté tleskali vestoje, lidoví demokraté se mu smáli do očí, starostova sestra jej dokonce fyzicky napadla. Komunisté pečlivě sledují, kdo se staví na stranu opozice.
Jeden z přítomných občanů směrem k opozici pronesl: „Byl to debakl. Musíte se ještě hodně učit." Jenže co když nejsme jako oni a nemáme na studium demagogie žaludek? Naše Mýto