Zhruba stovka obyvatel Vysokého Mýta se ve středu odpoledne dostavila na veřejný seminář pořádaný městem a Pardubickým krajem. Předmětem debaty byla chystaná přeložka mezi Chocní a Vysokým Mýtem, kterou kraj plánuje vybudovat jako jeden z přivaděčů budované dálnice D35, ale také jako severní obchvat obou měst.

S navrhovaným řešením nesouhlasí zejména ti občané, kteří v dotčené lokalitě bydlí. V debatě zazněl mimo jiné argument, že kraj i město měli vybrat tu variantu, která by byla co nejblíže k železnici u obce Slatina. „Nenarušíme tím přírodu, vodní zdroje, hlučnost soustředíme na jedno místo a nenarušíme obytné zóny. V případě havárie na železnici mohou sanitky, hasiči i policie okamžitě pomoci.“

Mezi Mýtem a Chocní postaví nejdražší silnici II. třídy. Peníze na ni ale chybí
Z Mýta do Chocně postaví kraj nejdražší silnici II. třídy. Peníze na ni ale nemá

KDO TO ZAPLATÍ?

„Bude mít na výstavbu přeložky kraj peníze?“ zeptal se během debaty Jan Lipavský. Náklady na případnou realizaci totiž činí 1,885 miliardy korun. Aktuální cena za kilometr je odhadována na 145,7 milionů korun, jedná se tak o vůbec nejdražší silnici II. třídy. Podobnou částku stál například úsek dálnice D3 Bošilec-Ševětín. Podle dřívějších vyjádření hejtmana Martina Netolického krajská pokladna nyní nemá na zafinancování realizace peníze. Michal Kortyš však ve středu vysokomýtské občany ujistil, že peníze budou. „Je to pochopitelně o politické vůli,“ vysvětlil s tím, že krajští radní budou žádat peníze po ministerstvu financí.

Zmiňovaná trasa by vedla za Bůčkovým kopcem po pozemcích vlastněných sousední obcí Slatina. Ta je však velmi komplikovaná. Na místě je totiž nejen stavební uzávěra, ale stát zde plánuje také výstavbu kanálu Dunaj–Odra–Labe. „Byť jsou na to názory rozporuplné, vláda stanovila tak, že musí být s výstavbou kanálu počítáno,“ vysvětlil ve středu Pavel Kotyz z oddělení územního plánování Pardubického kraje.

Podle senátora a radního pro dopravu Michala Kortyše by navíc další jednání o možných variantách alternativní trasy přeložky bylo nejen extrémně finančně náročné, ale především zdlouhavé. V důsledku toho by se obchvatu město nemuselo v dohledné době vůbec dočkat, což by v budoucnu vedlo k enormnímu přetížení městského provozu.

Zástupci EIA navíc potvrdili, že projekt splňuje zákonné limity, které se vztahují k životnímu prostředí. Jiří Schejbal ze společnosti Transconsult, jenž projekt vypracoval, zmínil, že chystaná trasa do určité míry změní lokální podmínky. „Ale ne tak, aby zatížila životní prostředí emisemi nebo hlukem,“ vysvětlil.

Dálniční úsek D35 Ostrov – Vysoké Mýto spojí most Homole
VIDEO: Dálnice D35 mezi Ostrovem a Vysokým Mýtem povede tunelem

Trasa D35 a navazujícího přivaděče kolem Vysokého MýtaTrasa D35 a navazujícího přivaděče kolem Vysokého MýtaZdroj: ŘSD

Zdvižena byla ze strany veřejnosti také nekoncepčnost celého plánu. Pokud se totiž koridor postaví, nebude se město - podle řady místních - mít kam dál rozvíjet. Na nedalekých parcelách se totiž do budoucna počítá s výstavbou rodinných domů. Budovaná silnice by ale podle odborníků neměla kvalitu života občanů významně ovlivnit.

Během středečního semináře pak mezi zastupiteli města, veřejností a odborníky z kraje i EIA vznikla nepsaná dohoda o tom, že dílčí změny, které by pomohly alespoň částečně uspokojit námitky místních, budou společně znovu projednány.

Podívejte se ve videovizualizaci na trasu samotné dálnice D35 kolem Vysokého Mýta včetně křížení se silnicí II/312:

Zdroj: Youtube