Město Vysoké Mýto v minulých týdnech oznámilo, že chystá strategii, pomocí které chce v budoucnu reagovat na změny klimatu, jako je sucho, vedro či přívalové deště. A k pomoci vyzvalo nejen přímo místní občany, ale také ty z širšího okolí. „Praktické fungování města nejlépe znají ti, kteří se v něm pohybují. Proto chceme využít znalostí a zkušeností místních a zapojit je do přípravy plánu na zvýšení odolnosti města vůči suchu, horku nebo třeba přívalovým dešťům,“ vysvětlil místostarosta Vysokého Mýta Martin Krejza.

Lidé mohou pomoci vyplněním pocitové mapy a doprovodné ankety odhalit nejvíce zranitelná místa ve městech a místních částech, která potřebují změnu. A právě tam má město, které se bude opírat o zpracovaná data, soustředit pozornost pro zlepšení. Naopak místa, která lidé vytipují jako příjemná, mohou být inspirací pro ostatní městské části.

Ve středu 30. června oznámil Vladimír Boštík, že hodlá kandidovat na prezidenta České republiky.
"Konec bordelu v Čechách!" hlásá prezidentský kandidát z Vysokomýtska

Cílem nové městské strategie je vytvořit praktický, moderní a srozumitelný dokument, který na základě dat a za pomoci veřejnosti navrhne postupné možnosti adaptace města na projevy změny klimatu. „K tvrdým vědeckým datům, jako jsou teplotní mapy nebo studie dostupnosti zeleně, doplníme postřehy a názory obyvatel. Získáme tak mnohem věrnější obraz o fungování města a budeme moci navrhnout skutečně účinná opatření,“ řekl expert na geografické informační systémy a adaptace Štěpán Vizina ze společnosti Ekotoxa, která strategii zpracovává. 

Právě statistici budou na podzim letošního roku názory a podněty veřejnosti hodnotit a následně je představí zastupitelům města. Na jaře roku 2022 pak má mít město k dispozici konkrétní plán, jehož postupné uskutečnění v budoucnu přinese obyvatelům města příjemnější a bezpečnější prostředí pro život.