„Důvodů pro změnu bylo několik. Dosavadní model udílení výročních cen vznikl v roce 1996 a odpovídal tehdejší společenské potřebě, zákonům a zvyklostem. Ty se od té doby postupně proměnily. Vznikla proto potřeba přizpůsobit pravidla udílení cen novému společenskému prostředí a pokroku,“ řekl starosta František Jiraský a dodal: „Některé kategorie bývaly v posledních letech méně obsazované a v dalších se naopak sešlo tolik dobrých nominací, například za organizaci kulturní akce, sportovní výkon nebo za reprezentaci města, že jsme litovali, že se cen nemohlo udělit víc.“ V neposlední řadě bylo potřeba do pravidel promítnout současné právní prostředí.

Podle nového statutu, který je účinný od 1. října a týká se tedy již nominací za letošní rok, budou zastupitelé udělovat ocenění ve čtyřech kategoriích za kulturu, za sport, pro studenta/žáka roku a Cenu Přemysla Otakara II. za zvlášť významnou nebo dlouhodobou činnost ve prospěch města Vysokého Mýta, humanitární čin, zkvalitnění veřejného prostoru, propagaci města, donátorství, apod.

Návrhy se posílají do 15. ledna.