Za rok 2022 komise v případě Vysokého Mýta poodle mluvčí pardubického hejtmanství Zuzany Novákové kladně hodnotila zejména opravu, a hlavně následné zpřístupnění jedné z dominant města kulturní památky Pražské brány.

Soutěž každoročně pořádá Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem pro místní rozvoj. Hodnotí se v ní příprava a realizace Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón v jednom kalendářním roce.

 „Vysoké Mýto vyhrálo krajské kolo už několikrát, za rok 2017 se umístilo na děleném 2. a 3. místě v republice, a stále v regeneraci památkové zóny pokračuje.  Sdružují zde všechny dostupné prostředky, včetně dotací od Pardubického kraje a daří se jim obnovovat nejen památky ve vlastnictví města, ale přispívat i dalším vlastníkům památkově chráněných objektů. Proto mám radost, že tentokrát vyhráli i na celostátní úrovni. To se z našeho kraje podařilo v roce 1994 Svitavám, v roce 2000 Litomyšli a naposledy v roce 2013 Chrudimi,“ uvedl náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Roman Línek.

"Dále byla oceněna snaha o prohlašování dalších kulturních památek, z nichž to byla v roce 2022 např. sušárna lnu. Vysoké Mýto je spolu s Litomyšlí v rámci Pardubického kraje ojedinělé tím, že zřídilo pozici městského krajinářského architekta (Lukáš Štefl), což se v i loňském roce promítlo v dokončené revitalizaci veřejných prostranství, zejména Havlíčkových sadů, které na přelomu 19. a 20. století navrhl přední evropský krajinářský architekt František Thomayer," uvedla Nováková.

Pražská bránaPražská bránaZdroj: Radek Štěpán

Zajímavá je podle ní i snaha vedení města o nové naučné stezky, z nichž v rámci celorepublikového srovnání je ojedinělý nový duchovní okruh vedený po sakrálních památkách.

 Historické centrum Vysokého Mýta je přirozeným středem života ve městě a stále se tu něco děje, což bylo pro porotce velmi důležité, jak potvrdil i starosta města František Jiraský při přebírání ceny.

„Na náměstí jsou pravidelně desítky akcí ročně, od Městských slavností, Festivalu Týden hudby, přes Čermákovo Vysoké Mýto, Sodomkovo Vysoké Mýto, Noc v galerii, Muzejní noc, promenádní koncerty, až po akce církví, Mikáda, či spolků variace vm a Promejto, Dobroběhu a různých škol. Prostě to tu žije,“ uvedl Jiraský.

 

Jaký je pohled z Pražské věže?

Vede na ni 152 schodů, ale za dobré viditelnosti je odměnou jedinečný výhled na historické centrum města i okolí. Z ochozu velké věže je krásný pohled i na Orlické hory a Krkonoše. Pražská brána je nejzachovalejší částí bývalého opevnění ze 14. století. I přesto, že se jí v minulosti požáry nevyhnuly, její gotické dispozice zůstaly nedotčeny dodnes.

Psali jsme již:

Vysoké Mýto z výšky
Historickým městem roku 2022 se stalo Vysoké Mýto

Nynější novogotická podoba pochází z roku 1883, podle projektu Františka Schmoranze. V letech 2013-2022 realizovalo město Vysoké Mýto postupnou obnovu této historické dominanty města. Ta byla ukončena rozsáhlou rekonstrukcí velké věže, kdy došlo k obnově střechy i interiéru.

Restaurovaly se také například věžní hodiny, pískovcové prvky na fasádě a věžní makovice. Letos je vyhlídková věž Pražské brány otevřena od 20. května. V jejím interiéru si mohou návštěvnici prohlédnout výstavu, která představuje historii města, doplněnou fotografiemi památek.

Zdroj: Vysoké Mýto

 

Město proměnilo naučné stezky

„Před pár lety jsme se rozhodli, že staré naučné stezky, u jejichž vzniku stála vysokomýtské organizace Českého svazu ochránců přírody, nahradíme novou stezkou se třemi okruhy. Městský okruh jsme zpřístupnili v památkové zóně, další je přírodní okruh na Vinice a třetí stezka vede po duchovním okruhu do Knířova a do Vraclavi," řekl starosta František Jiraský.

Naučné stezky nabízejí návštěvníkům i aktivní zapojení prostřednictvím mobilních telefonů.

Stezky vznikaly v uplynulých třech letech, vloni byla dokončena stezka duchovní. Její asi dvacetikilometrová trasa vede polními cestami z centra Vysokého Mýta na Knířov, Vanice, Sedlec, Vraclav a zpět do města. Turisté uvidí menší i větší sakrální objekty, kostely, sochy, kapličky nebo smírčí kříže a jednotlivá zastavení jsou zhotovená z pískovce. 

„Duchovní rozměr naučné stezky podtrhuje osobnost vysokomýtského rodáka, jezuity, básníka a prozaika Bedřicha Bridela. Byl jednou z nejzajímavějších postav české literatury 17. století. S jeho texty se návštěvníci potkají na každém zastavení,“ řekl historik Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě Vojtěch Barcal.

 Kostel sv. VavřinceKostel sv. VavřinceZdroj: Radek Štěpán

V Pardubickém kraji je o regeneraci památek zájem

Zájem o opravy památek v kraji sleduje Krajský úřad Pardubického kraje i prostřednictvím zájmu o dotace. 

„Letos máme v krajském rozpočtu přibližně 20 milionů korun na tyto dotace, ovšem zájem je jako každoročně 2,5krát vyšší. Je také zajímavé, že z přehledu vyhodnocení Programu regenerace vyplývá, že městské památkové rezervace a zóny v Pardubickém kraji jsou v součtu na prvním místě v republice v čerpání dotací z tohoto celostátního programu,“ dodal Roman Línek.