„Monitorování jízdy na červenou provádíme ryze z bezpečnostních důvodů, abychom ochránili chodce a zvýšili bezpečnost dopravního provozu na průtahu městem,“ vysvětlil starosta František Jiraský. Frekventovaná silnice dlouhá desetiletí rozděluje město na dvě poloviny.

Vysokomýtská radnice zahájila monitorování jízdy na červenou na semafory řízených křižovatkách s ulicemi Vraclavská, Prokopa Velikého a na přechodu u krytého bazénu. Nové semafory nechalo město instalovat na třech křižovatkách a dvou samostatných přechodech pro chodce vloni.

V ostrém provozu jsou od září. „Oproti předchozímu stavu, kdy byla světelně řízena jedna křižovatka a přechod, se situace výrazně zlepšila,“ uvedl starosta. Kamerový systém je softwarově propojený s městskou policií a městským úřadem, kam odesílá sesbíraná data.

Navíc dvě další místa měření

Ze stejného důvodu, jako v případě jízdy na červenou, přistoupila radnice k měření okamžité rychlosti na křižovatce u supermarketu Lidl ve směru od Hradce Králové a z opačného směru od Litomyšle před křižovatkou s ulicí Generála Svatoně.

Řešení přestupků má na starosti odbor dopravních a správních agend. Jakmile kamera zachytí přestupek, odesílá data městské policii. Ta je zpracuje a předá odboru k vyřízení. „Městské policii systém umožní digitálně zpracovávat i všechny ostatní přestupky v dopravě. Usnadní to dosavadní složité administrativní úkony,“ upřesnil starosta Jiraský.

Statistická data má vysokomýtská radnice k dispozici za dva měsíce loňského roku. Systém zachytil 2 673 případů překročení povolené rychlosti a 367 vozidel, která na světelně řízených křižovatkách, nebo na přechodu u krytého bazénu projela na červenou.

Rekord: 130 kilometrů v hodině

Pochybný „rekord“, pokud jde o rychlou jízdu, drží řidič, který v jedenáct hodin dopoledne projel městem stěží uvěřitelnou rychlostí 130 kilometrů za hodinu. Kromě toho zaznamenali městští strážníci 1 393 dopravních přestupků, 559 případů předali správnímu orgánu a 834 přestupků bylo vyřešeno na místě. Přenosným měřícím zařízením zachytila městská policie 71 případů překročení rychlosti v obci.

Semafory na křižovatkách a přechodech jsou řízeny inteligentním systémem s videodetektory, které sledují hustotu dopravy. Systém umožňuje průjezd městem na „zelenou vlnou“. Popsané změny na průtahu městem pomohou, problémy s tranzitní dopravou však nevyřeší. Za osm let narostl počet aut téměř o tři tisíce denně.