„Je to další etapa rozšiřování rekreačního prostoru Vinice – Chobot. Představuje asi třetinu budoucího cykloareálu, který se bude rozkládat v lese za silnicí k Chobotu. Na původní tratě na Vinicích přímo nenavazují, a i charakterem budou odlišné. Budou to přírodní tratě s menšími zásahy do terénu,“ řekl starosta František Jiraský.

Tratě budou respektovat reliéf lesa, nedojde tak k výraznému zásahu do krajiny. „Zpevněné budou drtí a jílem,“ vysvětli vedoucí odboru města Ondřej Halama.

První z tratí bude dlouhá 1,1 kilometru a bude vhodná i pro začínající cyklisty.

Na druhé trase dlouhé 1,9 kilometrů budou cyklisté zdolávat výraznější převýšení.

Město má v plánu realizovat také třetí okruh. Ten povede kolem rybníka Chobot. V souvislosti se změnou užívání byl režim lesů převeden z hospodářského do rekreačního. „Prioritou v těchto lesích nebude jen hospodářská činnost, ale bude možno více je užívat k rekreaci,“ vysvětlil starosta.