V kategorii středních škol se prezentovalo dvacet šest projektů, v kategorii základních škol a nižších ročníků gymnázia pak dvacet sedm projektů. Absolutní většina z nich postoupila do vyššího kola soutěže.

„Festival pořádáme potřetí, jeho úroveň se výrazně zvýšila,“ bilancoval Stanislav Medřický předseda Amavet, o. s., která soutěž ve spolupráci s Pardubickým krajem pořádá. Vysoce hodnotil i skutečnost, že se vedle projektů z oblastí techniky, mechatroniky a robotiky prezentovaly také projekty z oblastí přírodních věd, medicíny a dalších společenskovědních oborů.