Majitele podniku Martina Kačenu takové praktiky pobouřily a podal proti nim trestní oznámení.

Kontrola vstoupila do restaurace 25. srpna. Dvě dívky si okolo poledne objednaly rum a dvakrát kolový nápoj. Obsluha se jich následně zeptala, zdali jim už bylo osmnáct let. Ony shodně odpověděly, že ano, a tak jim objednávka za několik málo minut přistála na stole.

Z návštěvy se pak vyklubala kontrola ČOI. Ta konstatovala hned dva přestupky, a sice podání alkoholu nezletilým a nedodržení míry u rumu Božkov.

Majitel restaurace Martin Kačena se však proti takovým metodám kontroly okamžitě začal bránit. Podle něj inspekce používá záměrně klamné prostředky. „Stát si najímá nezletilé, učí je lhát, školí je, aby hráli divadýlko, a to je pro mě zkrátka neetické,“ vysvětlil Kačena.

Podle mluvčího inspekce Jiřího Fröhlicha je takový způsob kontroly legální. „Figuranti ČOI mají povinnost chovat se přirozeně. Při otázce na plnoletost odkývaly dívky plnoletost, ostatně stejným způsobem by se zachoval každý nezletilý, pokud by si chtěl zakoupit alkoholický nápoj,“ popsal Fröhlich. Mluvčí dodal, že je iluzorní se domnívat, že by nezletilý, který si chce objednat alkohol, odpověděl pravdivě.

S figurantkami ČOI v takových případech uzavírá dohodu o provedení práce. „A také pověření ke spolupráci v rámci kontrolní činnost. Odměna je stanovena jako hodinová sazba,“ vysvětlil Fröhlich s tím, že výsledná částka, kterou figurantky za brigádu dostanou, se neodvíjí od výsledku kontroly.

S takovým vysvětlením však majitel restaurace nesouhlasí a lhaní figurantek označuje za neetické. A po více než dvou měsících se vyjádřil také k příkazu k zaplacení pokuty. „Budeme se odvolávat,“ prohlásil.

Za poněkud nešťastné, ačkoliv legální, považují takové kontroly také oslovení právníky. Ti jako problematické nevidí použití nezletilých, ale záměrně lživé odpovědi.

Ondřej Preuss, zakladatel služby DostupnyAdvokat.cz, uvedl, že mladiství figuranti jsou hojně užívání. Svádění k porušení práva však zkritizoval a považuje jej za problematické. „Užití provokatéra by dle mého názoru měla být až poslední možnost v problémových případech,“ poznamenal advokát.

A stejný názor zastává také právník Prokop Beneš. „Nevidím jako problém, pokud ČOI zaměstná nezletilé za účelem kontroly. Jako problematické vidím nepravdivé uvedení věku figurantkami,“ vysvětlil.

Podle něj má provozovatel povinnost ověřit věk zákazníka. „Ověřil to dotazem, na který mu odpověděly nepravdivě. Pokud figurantky aktivně nepravdivým uvedením věku přispějí k přestupku, lze to považovat za provokaci,“ dodal Beneš.

ČOI však vylučuje, že by šlo o provokaci. „Tento postup je v souladu se zákonem, je účelný a v praxi zcela obvyklý. Nejde o postup provokativní, v rozporu se zákonem či o zneužití a pokus o poškození,“ vysvětluje se v dokumentu České obchodní inspekce z 2. listopadu.