Jakési místní referendum uspořádala letohradská radnice, protože chtěla znát mínění veřejnosti na stavbu větrných a fotovoltaické (solární) elektrárny na území města. Výstavbu větrníků už sice loni zamítlo zastupitelstvo, objevili se však noví žadatelé, a tak se ožehavé téma znovu objevilo na jednacím stole.

O stavbě větrných a solární elektrárny

Anketa obsahovala celkem čtyři otázky, na které Letohradští odpovídali ano či ne. První dvě byly obecné, ptaly se občanů, zda vůbec souhlasí se stavbou větrných a solární elektrárny v Letohradě. Většina respondentů řekla ne (větrné 627 lidí pro, 1211 proti, fotovoltaická 827 pro, 990 proti).
Zbývající dvě otázky se pak dotazovaly na výstavbu v konkrétních lokalitách. Jedná se o Přední a Zadní Horu v Kunčicích, kde chce společnost Windtex postavit větrníky, a lokalitu Na Mlynářce na Orlici, kde by mohla stát fotovoltaická elektrárna Karla Stejskala. Opět většina byla proti (na žádost společnosti Windtex říká ano 548 lidí, 1244 je proti, žádost Karla Stejskala podpořilo 748 lidí, 1041 bylo proti).

Hlasovala čtvrtina oprávněných voličů

Do ankety se zapojila zhruba polovina lidí, kteří v Letohradě přišli k volebním urnám, což je při padesátiprocentní volební účasti zhruba pětadvacet procent oprávněných voličů. Někteří prý ale přišli jenom odevzdat anketní lístek a volit ani nešli.

Anketa bude jedním z podkladů pro rozhodování zastupitelstva, až bude znovu hlasovat o alternativních zdrojích energie. „Anketa potvrdila svoji oprávněnost a jsem přesvědčen, že má vypovídací schopnost,“ konstatoval starosta města Petr Fiala. „Měla by posloužit zastupitelům jako jedno z vodítek i pro jejich rozhodnutí při hlasování. Ale to, jak který zastupitel bude hlasovat, záleží jenom na něm. Ani v rámci Sdružení pro Letohradsko nebudeme v tomto případě domlouvat společný postup a já věřím, že takové rozhodnutí je právě věcí každého zastupitele a jeho přístupu k dané věci.“

Jak starosta dodal, je připraven při hlasování respektovat názor občanů.

Místní referendum o větrnících se uskutečnilo během voleb i v Koclířově na Svitavsku. Už podruhé (poprvé v roce 2005) dali občané v této obci svými hlasy najevo, že si stavbu elektráren za svými domy nepřejí.

(daf)