Od 17 hodin přednáší v sále muzea pracovník Akademie věd ČR Vojtěch Večeře.

Veletrh sociálních služeb.
V Ústí nad Orlicí se koná veletrh služeb