Položením květin byla uctěna památka členů této zpravodajské skupiny u pamětní desky na domě Žabkových v osadě Polsko u Žamberka. Akce se zúčastnilo mnoho významných hostů.

Kromě představitelů města přijali pozvání také zástupci Krajského výboru Československé obce legionářské, Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, Krajského vojenského velitelství Pardubice, veteráni Policie ČR, Konfederace politických vězňů, představitelé Junáka Žamberk a rodiny, které se skupinou Barium spolupracovaly nebo ji ukrývaly. Pozvání přijal i senátor Petr Šilar.

Následně byly u pomníku gen. Josefa Knopa položeny květiny u příležitosti 45. výročí jeho předčasné smrti. Na akci se kromě města Žamberk podílela Československá obec legionářská a Český svaz bojovníků za svobodu.