Byli to právě oni, kdo dal podnět ke vzniku sociálně terapeutické dílny v Králíkách. Pohraničí totiž lidem s mentálním postižením nabízí jen omezené pracovní příležitosti i společenské kontakty.

„Podnět ke vzniku celého projektu dali manželé Krskovi, kteří hledali smysluplnou činnost pro svého syna. Po ukončení školy s ním vyráběli různé výrobky a tyto své zkušenosti chtěli nabídnout i dalším lidem s hendikepem,“ popisuje impuls pro vznik nové sociální služby ředitelka Oblastní charity Marie Malá.

Sociálně terapeutická dílna dostala biblické jméno Miriam. Její kapacita je osm lidí. Charita ji provozuje částečně z příspěvku Pardubického kraje nebo z Tříkrálové sbírky, na příští rok se jí podařilo získat evropskou dotaci.

Klienti v dílně vyrábějí dekorační předměty z různých materiálů. Podle vedoucí zařízení Miroslavy Kopecké není cílem projektu jen zapojit lidi s hendikepem do práce a rozvíjet jejich manuální zručnost, ale má posílit jejich sociální kontakty a dovednosti. „Jde o sociální činnost, nikoli výdělečnou, takže výkon není určující,“ uvedla.

Středisko Miriam má sídlo nedaleko Velkého náměstí, prostory poskytlo město. „Dříve zde byly kanceláře úřadu práce, ten se ale přestěhoval a bylo to tu prázdné. Zajistili jsme tedy rekonstrukci domu tak, aby byl bezpečný a vhodný i pro pohyb lidí s hendikepem,“ uvedla starostka Jana Ponocná.

Vzniku sociální dílny předcházelo dvouleté úsilí řady lidí. „Je to vzorový příklad, jak by sociální služby měly vznikat, na základě jasné potřebnosti v daném území,“ podotkl krajský radní Pavel Šotola, který se otevření zúčastnil. Terapeutická dílna Miriam, jejíž název odkazuje na nedalekou Horu Matky Boží s poutním klášterem, je v provozu každý všední den, součástí je i obchůdek s výrobky.