Svoji účast zahájil gramatickým cvičením, které se skládalo z poslechové části a pochopení textu, spellingu a gramatického testu. Následovaly ústní pohovory zaměřené na schopnost rychlé reakce na zadané téma.
A jak vše prožíval Michal?

Jaký čas jsi věnoval přípravě na tak náročnou soutěž?
Pravidelně sleduji filmy a televizní pořady v anglickém jazyce, čtu anglické knihy a komunikuji s rodilými mluvčími přes internet. Což byla veškerá moje příprava.
Jak se vyvíjel tvůj zájem o anglický jazyk?
Od útlého věku jsem toužil umět mluvit anglicky. Postupem času díky sledování filmů s titulky se rozvíjela moje slovní zásoba a touha po dalším rozvoji mých schopností.
Která část olympiády byla pro tebe nejnáročnější?
Ačkoliv to vypadá nejjednodušeji, velmi náročný byl spelling neobvyklých slov.
Změnil tento úspěch nějak tvé plány do budoucna?
Více méně ne. Vždy jsem se zajímal o anglický jazyk a hledal jsem způsob, jak své znalosti budu moci dále rozvíjet.
Myslíš, že budeš mít vysoké požadavky na tvoji budoucí přítelkyni?
Hlavně – ať umí anglicky.

Tak přejeme hodně dalších úspěchů ve tvé budoucí kariéře a doufáme, že se děvčata budou učit anglicky. 
ZŠ Nádražní