„Ztratili jsme obydlí lovců, ale už jsme začali pracovat na jeho přestavbě. Původně jsme zkoušeli lehčí konstrukci, ale ta počasí neodolala. Je problém, že zimy jsou trochu jiné než ve starší době kamenné, protože hodně vody bylo vázáno v ledovcích, nechumelilo tolik jako dneska. Musíme změnit konstrukci, stavba bude mít úplně jiný tvar," upozornil na jednu z letošních novinek David Maršálek, člen sdružení Bacrie, které osadu buduje.
Areál lovců láká nejen veřejnost, ale i televizní kamery. Minulý měsíc se osada stala kulisou pro natáčení jednoho z dílů populárního pořadu pro děti Záhady Toma Wizarda. A nebylo to poprvé. Klíčem k atraktivitě prostředí je jeho autentičnost. Jde totiž zároveň o experimentálně archeologické centrum, kde se pracuje původními pracovními postupy a zkoušejí se technologie našich předků.

Osada, areál lovců a zemědělců

V současné době je areál v křivolických hvozdech poměrně rozsáhlý. Pro Orlický deník ho stručně zmapoval David Maršálek: „Kromě areálu lovců máme areál prvních zemědělců s přístřeškem pro výrobce kamenných nástrojů, jako jsou kamenné broušené sekery. V samotné osadě je tradiční chlívek pro ovečky a dokončujeme stavbu domu ze starší doby železné." Jak dodal, návštěvníci by o víkendu měli vidět finální konstrukci s drnovou střechou. Pozval tak zároveň na sobotní akci Brány otevřené aneb Vítání jara. Ta bude zaměřena na tradiční činnosti, kterým se naši předkové věnovali s příchodem jara. „Půjde o zemědělské práce, stříhání ovcí, zpracovávání proutí, využití dřeva. A protože součástí osady jsou pece a technologická zařízení, nebudou chybět tradiční technologie, bude se vypalovat keramika, drtit obilí a péct placky. Samozřejmě nebudou chybět aktivity pro děti, ochutnávky a občerstvení," upřesnil David Maršálek. Začne se v 9 hodin vztyčením májky a skončí v 15 hodin druidským obřadem.
Víkendovky, zážitkové semináře, tábory… program na nadcházející období je pestrý. A cíle nemalé. Díky grantu Nadace Vodafone by obyvatelé osady rádi dokončili areál doby železné, jehož součástí bude stavba s drnovou střechou, domek hrnčíře a polozemnice na skladování potravin. Kromě těchto akcí se v Křivolíku v září uskuteční tradiční Festival živého pravěku.