Podle zápisu, zveřejněného spolkem Žamberské lípy, nebyly dostatečně hledány možnosti řešení, které by minimalizovaly nepříznivé dopady na zájmy chráněné zákonem, jako je ochrana dřevin rostoucích mimo les, významných krajinných prvků a krajinného rázu.

Zdravé vzrostlé lípy rostoucí na Husově nábřeží padly k zemi loni v únoru kvůli budování protipovodňových opatření. Rozhodnutí o kácení vyvolalo mezi obyvateli Žamberku vlnu nevole.

Aktivisté, kteří proti odstranění lip protestovali, podali na ministerstvo životního prostředí stížnost. „Přestože nám vzrostlé stromy a promarněnou příležitost vytvořit na nábřeží Divoké Orlice příjemné prostředí již nic nevrátí, jedná se alespoň částečné zadostiučinění za mnohaleté povětšinou marné úsilí věnované snaze zkvalitnit protipovodňová opatření města,“ povzdechli si zástupci spolku.

Jako horký brambor

Odpověď na otázku, kdo je za poškození ochrany přírody při výstavbě protipovodňových opatření v Žamberku zodpovědný, na jednání nepadla. Instituce, které byly do rozhodnutí o vykácení stromů zapojené, si podezření z pochybení mezi sebou přehazují jako horký brambor.

Podle žamberského starosty Oldřicha Jedličky bylo o pokácení stromořadí rozhodnuto už před osmi lety. „Kácení bylo povoleno rozhodnutím Městského úřadu z 24. května 2012, které bylo vydáno z důvodu realizace stavby. Proti rozhodnutí nebyl podán žádný opravný prostředek,“ sdělil starosta.

V roce 2018 přezkoumával rozhodnutí Krajský úřad Pardubického kraje, který podle Oldřicha Jedličky neshledal žádný důvod ke změně ani zrušení několik let platného rozhodnutí. „V době, kdy došlo ke kácení dřevin, již nebylo možné práce zastavit a měnit projekt s ohledem na podmínky dotačního programu,“ pokračuje Oldřich Jedlička.

„Zástupci ministerstva poukázali na nevhodně nastavený dotační titul ministerstva zemědělství na podporu výstavby protipovodňovým opatření s tím, že se nepodařilo prosadit pozici environmentálního experta, který by posuzoval dopady opatření na životní prostředí,“ konstatuje starosta.

Radnice s tím však podle něj těžko mohla něco dělat. „Smlouvou o dílo neuzavíralo se zhotovitelem město, ale státní podnik Povodí Labe, jako investor stavby,“ uzavírá Oldřich Jedlička. Původně měla být protipovodňová opatření dokončena loni v listopadu. Aktuálně se termín předání stavby posunul na červen letošního roku.

ANKETA DENÍKU: ČEŠI V POHYBU

Kvůli mezinárodní situaci letošní prázdniny strávíme převážně v Česku. Deník se rozhodl zjistit, jak chcete letošní dovolenou strávit právě vy a vaši blízcí. Do speciální ankety se zapojily již stovky čtenářů. Zúčastněte se také a pomozte nám zjistit, jak bude léto v Česku vypadat. Stačí do 20. května 2020 vyplnit anonymní formulář, který najdete na adrese www.cesivpohybu.cz (url: https://www.surveymonkey.com/r/Cesivpohybu)