Od 11 hodin hrála na podiu kapela Relax z Dobrušky, kterou odpoledne vystřídala kapela AG FLEK. Do soutěže bylo přihlášeno 12 vzorků, odborná porota včele s poslancem Martinem Kolovratníkem zasedla ve 13 hodin, poprvé přijal místo v porotě i starosta obce Sopotnice - Jan Antušek. Vzorky k degustaci roznášela paní Horníková v moravském kroji. První cenu získala pálenka ze švestek od pana Prause z Doudleb, 2. místo obdržel místní Lukáš Malina a 3. místo získala pálenka Františka Lédra - in memoriam. Po vyhlášení hrála opět kapela Relax, ale už ve stodole u zatopeného krbu.

Během celého dne bylo k dispozici maso z pece - hovězí pupek, vepřová kolena a žebra, krůty a kačeny. Návštěvníci mohli shlédnout práci kováře mistra Cabalky a kamenosochaře mistra Filipa.