Osm strážníků má od poloviny června městská policie. Je tedy v počtu, jaký vedení města připravovalo několik měsíců. Vysílačky jí zajišťují spojení s Policií ČR, využívá vozidlo Opel Astra. Rozšířily se služby policistů, mj. v pozdních hodinách.

Hluk lidi obtěžuje

„Hlavně teď v létě je to dobré opatření, různé skupiny se pohybují po náměstí dlouho do noci. Lidé si ale přece jen začínají uvědomovat, že policie je akceschopnější, byť strážníků bychom mohli mít klidně dvakrát tolik, abychom pokryli celé město. Do systému jsme zapojili i firmu Čimbora servis, ta objíždí ve dne a v noci některé objekty a hlídá majetek města,“ zhodnotil současnou bezpečnostní situaci ve městě starosta Martin Krejza. Při úterním jednání městské rady se poprvé projednával návrh vyhlášky, která se zaměří na regulování provozu heren na území města. „Zatím máme více návrhů, radní si je projdou, budeme se jimi zabývat za měsíc, aby rada předložila zastupitelstvu pro zářijové zasedání jeden návrh. Cílem je omezit hrací dobu, tedy i hluk, možná i místa, kde se hraje. Kolem heren se noční život točí. V minulých dvou týdnech prošla městská policie herny, neboť v horkých dnech jsou otevřené dveře ven a hluk obtěžuje už zdálky. Zapůsobilo to, většina provozovatelů si říci dala, jen v jednom případě to bude nutné znovu připomenout,“ zdůraznil první výsledek úsilí starosta.

Jenom na náměstí Přemysla Otakara II. jsou čtyři herny. „Můžeme regulovat klasické hrací automaty, ne síťový terminál, sestavíme takovou vyhlášku, aby měla účinnost. Dají se vyjmenovat všechna prostranství, že tam nesmějí být automaty. Město však nemá pravomoc na hrací terminál, s tím nic nenadělá. Někde mají to i to, povedeme o tom debatu,“ dodal Martin Krejza.

Město bude chtít omezit provoz, například že ve všedních dnech se bude hrát do deseti hodin večer a o víkendu třeba do půlnoci, ale to je jen příklad, stejně i to, že pokračovat bude pak jen provoz baru. Největší herna je na sídlišti Družba proti paneláku se stovkou bytů, tam jde hluk do oken pořád, lidi z toho nejsou nadšeni. Rada města posoudí, jak dalece by se vyhláška dotkla zisku podnikatelů, daní pro město a dalších souvislostí. Bude to první případ řešení těchto záležitostí ve Vysokém Mýtě, čas ukáže, jak a co se osvědčí.