„Oznamovatel uvedl, že hlodavec sedí v blízkosti cesty a procházející obyvatelé mají obavu, aby na ně nezaútočil,“ uvedli strážníci, kteří ale na místě nalezli nikoli bobra, ale vyděšené zvíře jemu podobné.

„Místo bobra však na místě hlídka nalezla jiného hlodavce, a to nutrii říční,“ dodali strážníci s tím, že oznamovateli bylo vzápětí vysvětleno, aby vystresované zvíře ponechali v klidu na místě, jelikož pravděpodobně migruje do místního rybníku.

(tv, zr)