Součástí programu je výstava Brána recyklace, výstava fotopříběhů vzniklých pro soutěž Cesty odpadů, výtvarná dílna a beseda s odpadovým expertem Josefem Halbrštátem ze společnosti Eko Bi na téma „Cesta odpadů v České Třebové", exkurze na skládku a do sběrného dvora. Vernisáž výstavy se koná dnes v 16 hodin v ekocentru, o půl hodiny později začne beseda. Výstava bude přístupná od středy do soboty od 9 do 16 hodin. Exkurze na skládku a do sběrného dvora se uskuteční ve středu 22. října, zájemci se musí přihlásit do konce tohoto týdne.

Fotopříběhy Cesty odpadů připravili žáci českotřebovského gymnázia a dalších škol v rámci soutěže vyhlášené krajským koordinátorem EVVO ekocentrem Paleta.

Výstava Brána recyklace vznikla v roce 2009 jako přehlídka zajímavých uměleckých děl z odpadového materiálu. Postupem času se však její obsah změnil a nyní jsou zde i recyklované výrobky, se kterými se běžně setkáváme. Na výstavě tak můžete zhlédnout předměty běžné denní potřeby, u kterých většina z nás mnohdy ani netuší, že již prodělávají několikátý recyklační cyklus. Uvidíte, co vše se dá vyrobit ze skla, papíru, plastů nebo nápojového kartonu. Cílem výstavy je poukázat na význam třídění a recyklace odpadů. Recyklované výrobky nejsou žádnou výjimkou, jsou všude kolem nás. Ovšem aby prošly materiály procesem recyklace, je třeba je řádně vytřídit. Na výstavě se také můžete, na přehledných informačních panelech, dozvědět více o správném nakládání s odpady. Výstava Brána recyklace je zapůjčena neziskovou společností Eko-Kom.