„Pan Kužílek konstatoval, že Vysokomýtský zpravodaj má, na rozdíl od radničních zpravodajů jiných měst, procentuálně vyšší podíl informací z kulturního dění, což může, ale i nemusí být vždy správně," připomněla poznatek Oldřicha Kužílka, odborníka na tiskový zákon, mluvčí úřadu Marie Lněničková. I přesto, že politického obsahu je v něm méně, mají někteří vysokomýtští občané k otiskování těchto článků ve zpravodaji výhrady. A dali to najevo zvláště před volbami, kdy v důsledku vyššího zastoupení komentářů zastupitelů prodej periodika údajně prudce poklesl. „Příspěvky zastupitelů se objevily až v posledních letech. Dříve nebyly otiskovány, protože do redakce žádné nechodily. Takže ten, kdo byl konzervativně zvyklý na jeho přívětivou podobu, to najednou přijímal s nelibostí. Ne že by se stavěl negativně k těm názorům, ale spíš k samotnému faktu, že tam jsou," vysvětlila Marie Lněničková.

S úrovní loňských politických příspěvků nebyl spokojen ani Jan Mračno, který se pondělní diskuze zúčastnil: „Z veřejnosti jako takové jsme tam byli asi tři nebo čtyři, což, si myslím, je žalostně málo, a už to samo svědčilo o zájmu občanů o tento plátek."

Podle Jana Mračna zapříčinil pokles zájmu vysokomýtské veřejnosti o radniční list právě neadekvátní prostor, který byl před volbami politickým komentářům ve zpravodaji poskytnut. Zvláště pak v případě příspěvků radní Jiřiny Šafrové. Ta však nařčení, že by měla jiné podmínky než ostatní přispěvatelé, zásadně odmítá. „Právo napsat do zpravodaje má každý zastupitel, a jestliže těch zastupitelů psalo víc, tak mně redakční rada opakovaně poslala příspěvek zpět s tím, ať ho zkrátím na určitý počet znaků. Ten počet znaků měl navíc kdokoliv k dispozici. Já jsem tam neměla žádné výsadní postavení, ani co se rozsahu týče, ani co se data dodání příspěvku týče."

V diskuzi o možném zkvalitnění obsahu zpravodaje zazněl i návrh založit rubriku, kde by dostali prostor pro vyjádření sami občané, jak informovala Marie Lněničková: „Pan Kužílek, jako jeden z průkopníků principu ´otevřených´ radnic, doporučil, že by se mohla vydávat tematicky zaměřená čísla, v nichž by byl vedle informací ještě prostor pro komentáře a názory na danou problematiku, kde by se občané mohli vyjádřit třeba ke skladbě rozpočtu nebo k investicím."

Podle Marie Lněničkové je však otázkou, nakolik by právě toto počtení bylo u občanů žádané. „Občané Vysokého Mýta jsou poměrně konzervativní, ale možná by bylo zajímavé se jich na názory na případnou změnu zpravodaje zeptat," soudí.