Mladíci v březnu na vychovatele útočili, protože chtěli utéct. Čtrnáctiletý chlapec vběhl v noci do klubovny a vrazil vychovateli šroubovák do krku. Jen o tři centimetry minul tepnu. Vychovatelka se běžela podívat, co se děje. Chlapec ji povalil a kopal do ní. Jeho o rok starší kamarád se k útoku na ženu přidal. Napadení skončili v domácím léčení.
Ministerstvo školství kvůli negativním výsledkům kontrol v září odvolalo ředitelku ústavu Drahoslavu Horsákovou. Podle zjištění kontrolorů neměla reálnou představu o tom, kam ústav vést a jak řídit tým. Navíc se ministerstvo, inspekce i ochránkyně lidských práv Anna Šabatová shodly na tom, že se v zařízení s dětmi špatně zacházelo.
Dalšími důvody postupného útlumu zařízení byly dlouhodobě nenaplněné kapacity a vysoké náklady na provoz. V září bylo v ústavu fyzicky 11 dětí, v říjnu šest, v listopadu a prosinci už žádné. „Chlapci byli přemístěni na návrhy jednotlivých orgánů sociálně-právní ochrany dětí a Dětského diagnostického ústavu Bohumín do dětských domovů a dětských domovů se školou," uvedlo ministerstvo.
Nástupnickou organizací ústavu v Králíkách se stal Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí, který byl do té doby jeho odloučeným pracovištěm. Pobývají v něm dívky od 15 do 18 let. Zaměstnanci ústavu v Králíkách dostali nabídku přejít do Brandýsa, nikdo ji ale nevyužil.
Pro bývalou ředitelku Horsákovou bylo její zářijové odvolání „velikou úlevou", jak sama řekla. „Jsem přesvědčena o tom, že ten, kdo poukazuje na nedostatky a mezery, je trnem v očích a musí se ho zbavit. Dovolila jsem si mluvit nahlas a pojmenovat problém. Však je mi vyčítáno, že jsem pošpinila jména našich zařízení," řekla tehdy.

(čtk, miš)