Nad výchovným ústavem pro chlapce, který má díky svému předchůdci – Zemské vychovatelně – stoletou tradici, visí hrozba útlumu a následného zániku. Na instituce tohoto typu se dlouhodobě zaměřuje ministerstvo školství. Od prvních plánů datovaných asi tři roky zpátky nyní přistoupilo k „ostrému řezu“. Už například rozhodlo o zrušení výchovného ústavu ve Chvalčově na Kroměřížsku. Na konci září bude pravděpodobně rozhodovat i o osudu toho králického, kde verdiktem soudu končí chlapci kvůli majetkové trestné činnost, za ublížení na zdraví, útěky nebo pokusy o šikanu.

Dopis ministrovi

„O probíhajících jednáních jsme byli informováni asi v polovině srpna. Jsme proti. Napsali jsme dopis panu ministrovi,“ říká ředitel Ladislav Klíma. Uvědomuje si stáří budovy, na jejíž stav například ministerští úředníci poukazují, ale zároveň připomíná, že už dříve vedení navrhovalo přestavbu objektu na zařízení s rodinnými buňkami. Projekt však nebyl z finančních důvodů realizován. Přitom k zařízením „rodinného typu“ chce ministerstvo směřovat. Česká republika je totiž zahraničím kritizována za vysoký počet dětí v ústavech.

Nenaplněná kapacita zařízení, nízká kvalifikovanost personálu a v případě králického ústavu odtržení dětí od okolní společnosti, k tomu potřeba ušetřit, to jsou hlavní argumenty ministerstva školství. Pavla Doležalová, ředitelka Odboru prevence, speciálního vzdělávání a institucionální výchovy, pro Deník zdůraznila, že v případě Králík jsou jednání stále otevřená. Zpracovávají se analýzy a jasno bude na konci září.

„S naplněností jsme problém neměli, do konce školního roku jsme měli plno, teď k nám až do rozhodnutí ministerstva nové děti přestali posílat. Všichni asi čekají, jak to dopadne. Nabrali jsme kvalifikované učitele, vychovatelé jsou tady všichni středoškolsky vzdělaní, všichni mají speciální pedagogiku, psychologické vyšetření,“ vyvrací argumenty ředitel zařízení s kapacitou 48 chlapců. „Objekt je nevyhovující a především tam dochází k segregaci romských chlapců,“ kontruje Pavla Doležalová. Pokud se ministerstvo rozhodne pro zrušení, čeká Výchovný ústav a Dětský domov se školou v Králíkách postupný útlum a následný zánik. Děti by měly přejít, stejně jako v případě na Kroměřížsku, do jiného zařízení. Možnosti jejich umístění nyní zpracovávají diagnostické ústavy.

Otázkou zůstává, co bude s detašovaným pracovištěm výchovného ústavu v Brandýse nad Orlicí, které je určeno pro dívky. „Brandýs je malé zařízení, to by mělo zůstat,“ naznačuje Pavla Doležalová možný scénář v případě zrušení ústavu v Králíkách.