Na projektu se podíleli i emeritní celníci, kteří zpracovali důležité a zajímavé události, jež měnily a formovaly vývoj celnictví nejen u nás, ale i ve světě. A museli jít hluboko do historie. „Bez celní politiky se žádný stát neobejde, historie celnictví je stará jak lidstvo samo, je to jedno z nejstarších povolání světa,“ připomíná za provozovatele muzea Richard M. Sicha. Celní kalendárium začíná datem 2700 let před naším letopočtem ve starověkém Egyptě. Pro veřejnost bylo zatím připraveno prvních třicet karet, které končí rokem 1995.

„Kalendárium je ale pojato jako 'živý organismus', ve kterém by měly neustále přibývat další nové karty popisující důležité mezníky tohoto zajímavého oboru lidské činnosti,“ dodávají jeho tvůrci a zvou na návštěvu ojedinělého muzea celnictví, které bylo na Velkém náměstí v Králíkách otevřeno před dvěma lety.

Expozice návštěvníky provází všemi historickými obdobími, která vývoj celnictví ovlivnila. Mají možnost se seznámit s tím, jak vypadala kancelář vyššího celního úředníka rakouského místodržitelství nebo celního úředníka za první republiky. Představena je jim řada osobností, která měla s celnictvím co do činění. K vidění je výstroj i výzbroj celníků a příslušníků finanční stráže, různé váhy a závaží, které se během let používaly. Expozice se podrobně věnuje i celní službě v období socialismu a po roce 1989. Zájemci zde mohou zhlédnout dokumentární film, který obsahuje i výpovědi pašeráků a vzpomínky příslušníků finanční stráže z první poloviny 20. století.

Podle provozovatelů stálá expozice historie celnictví leckoho překvapí, kolik zajímavých věcí je s tak málo známým oborem spojeno. Nový projekt Celní kalendárium bude v rámci memoranda o spolupráci v oblasti historie celnictví nabídnut i Celním správám ČR a na Slovensku ke vzdělávacím účelům.

Celní kalendárium najdou zájemci na www adrese www.celni-kalendarium.cz.

Hlavním koordinátorem projektu je ředitel Muzea K-S 14 Králíky Richard M. Sicha, historické články pro jednotlivé karty zpracovávají Adolf Šalek (emeritní vrchní celní rada), Jiří Panuš (emeritní celní inspektor a kurátor sbírek VPC) a Marcel Šuštiak (člen muzejní rady pro oblast celnictví). Grafické návrhy jednotlivých karet kalendária vytvořila Michaela Wecker.