V posledních letech se fotovoltaické elektrárny (FVE) stávají v rodinných domech stále více oblíbenými. Ovšem toto zařízení k výrobě elektřiny ze slunce nepřináší pouze úspory a čistou výrobu energie, ale i určitá rizika a nebezpečí. V Královéhradeckém kraji eviduje Hasičský záchranný sbor (HZS) za loňský a letošní rok celkem 4 požáry, které měly souvislost s fotovoltaickými systémy. Jeden z nich se stal v loňském roce a tři v tom letošním.

Podle mluvčí krajského ředitelství HZS Královéhradeckého kraje Martiny Götzové lze říci, že k požárům FVE vyjíždí hasiči v regionu pouze výjimečně. „Když porovnáme výjezdy k požárům, ve kterých je přítomná FVE s těmi klasickými, kterých za rok 2023 bylo 818, tak je patrné, že to je velmi malé procento,“ vysvětlila Götzová.

Z důvodu nízkého počtu událostí v Královéhradeckém regionu podle ní není možné vyvozovat obecné závěry, čím jsou tyto požáry nejčastěji způsobeny. „Dva z dříve zmíněných požárů jsou navíc stále předmětem vyšetřování. U zbylých dvou byla za příčinu označena technická závada,“ popsala Götzová.

Poslední z těchto událostí, kterou v regionu zaznamenali a ke které vyjížděli, byl 25. června výbuch a požár domu v obci Provodov – Šonov na Náchodsku. V tomto případě je příčina stále v šetření, ale pravděpodobně se jednalo o technickou závadu na článcích v bateriovém úložišti domácí FVE.

V Pardubickém kraji za loňský rok zaznamenali pouze jeden případ požáru fotovoltaiky. Požár propukl v garáži v Pardubicích 12. května 2023. Podle Jakuba Mačáta z oddělení komunikační a informační služby HZS Pardubického kraje byla příčinou exploze baterií z fotovoltaického střešního systému. „V roce 2024 jsme zatím nezasahovali u žádného požáru fotovoltaiky,“ dodal Mačát.

Celková situace v České republice

Podle mluvčí generálního ředitelství HZS ČR Kláry Ochmanové nelze ze statistik až do konce roku 2023 jasně vyčíst, kolik požárů nebo výbuchů bylo způsobeno poruchou FVE. „Máme evidované případy, ve kterých byla fotovoltaika zasažena nebo přítomna, ale nelze jasně říct, kolik z nich bylo způsobeno přímo fotovoltaikou. Konkrétní příčiny evidujeme až od letošního roku,“ vysvětlila Ochmanová.

V roce 2024 bylo v České republice do půlky června celkem 22 potvrzených požárů, ve kterých byla zasažena FVE a další tři jsou stále v šetření. U 11 požárů byly příčinou rozvaděče a pojistky, a v šesti případech baterie s akumulátorem. Tři případy jsou stále v šetření a u zbylých dvou byla sice FVE zasažena, ale nebyla důvodem požáru.

„S tím, jak postupně stoupá počet instalací, samozřejmě stoupá i počet požárů FVE. Ale s ohledem na vysoký počet instalací jde o nižší desítky požárů způsobených technickou závadou na celém systému FVE,“ vysvětlila Ochmanová.

Podle ní jsou pro HZS výjezdy k požárům, kde je přítomna FVE, mnohem náročnější a vznikají při nich větší škody než u běžných požárů. Zásahy bývají pro hasiče problematické ze dvou hlavních důvodů. Tím, že se FVE většinou nachází na střechách, vzniká nebezpečí spojené s prací ve výškách, propadnutím a pádem. Druhým důvodem je, že FVE nebo jejich části mohou být pod napětím. Proto vzniká riziko zásahu elektrickým proudem a kvůli tomu je třeba používat práškové hasicí přístroje nebo CO2.

A jak situaci vnímají sami poskytovatelé FVE? Podle Jakuba Hansla ze společnosti Simply jsou většinou na vině těchto požárů nebo nehod domácí kutilové, kteří chtějí mít FVE co nejlevnější, a proto si je montují sami. A tedy neodborně.

„My, když montujeme elektrárnu, tak se musíme řídit obrovským množstvím pravidel a norem, abychom docílili toho, že to bude bezpečné. Zároveň musíme splnit velké množství podmínek, jako jsou školení nebo certifikace, abychom vůbec dostali povolení,“ vysvětlil Hansl. 

Dalším důvodem závad může být i výběr nedostatečně kvalifikované firmy nebo nepravidelný a nedostatečný servis.

Podle něj samotné solární panely nehoří ani nevybuchují, protože na nich nemá co vzplanout a vybouchnout. Problematické ale bývají například špatně dotažené spoje v elektrice anebo povolené šroubky. A když si lidé montují FVE doma sami, tak nemají jistotu, že mají vše udělané správně. „Když jsem na vlastní oči viděl, jak některé z těch doma smontovaných elektráren vypadají, tak se osobně divím, že těch požárů a nehod není více,“ připustil Hansl.

U FVE je velmi důležité dělat pravidelný servis. U rodinného domu většinou stačí jednou za dva roky a u více namáhaných instalací každý rok. Důležité je se starat hlavně o elektriku, která je ve výsledku nejčastější příčinou nehod.

Požáry elektroaut

A jak časté jsou výjezdy HZS k požárům dopravních prostředků na elektropohon? V Královéhradeckém kraji to je velmi malé množství případů. V loňském roce zasahovaly jednotky hasičů pouze u jednoho případu požáru elektromobilu v Sendražicích. „Jednalo se o nákladní automobil – skříňový minivan. Příčinu vyšetřovatel vzhledem ke stavu vozidla přesně stanovil, zůstala ve verzi technické závady nebo nedbalosti – přebití baterií,“ vysvětlila Götzlová.

V letošním roce zatím nemuseli řešit žádný takový případ. Zasahovali pouze u jednoho požáru osobního vozidla s hybridním pohonem v parkovacím domě vedle obchodního centra Aupark. V tomto případě auto zahořelo zpod kapoty vozu.

V Pardubickém kraji evidují také velmi malé množství případů požárů dopravních prostředků na elektropohon. V roce 2023 zasahovali hasiči pouze u jednoho požáru elektrovozidla, které se nacházelo v garáži autoservisu. „V tomto případě zahořela nabíječka a zakouřila prostor,“ uvedl Mačát.

V letošním roce pardubičtí hasiči neřešili žádný požár elektrovozidla. „Zasahovali jsme pouze u jednoho případu požáru longboardu a baterie elektrokola,“ uzavřel.

Podle Ochmanové evidují hasiči v Česku v minulém roce 79 požárů způsobených bateriovým pohonem, 7 požárů elektrovozidel a 8 požárů hybridních automobilů. V období od ledna do května letošního roku vzniklo 26 požárů způsobených elektropohonem, 2 elektrovozidlem a 6 hybridními automobily. 

„Dalo by se říct, že počet těchto požárů mírně stoupá. Ale v porovnání s tím, jak přibývá dopravních prostředků na elektropohon v běžném provozu, jde stále o velmi nízký počet případů,“ dodala Ochmanová.

Pro porovnání v roce 2019 hasiči napočítali celkem 4 požáry způsobené dopravními prostředky na elektropohon.