Na Letohradsku má sbírka již velkou tradici a její výsledek vždy pozitivně překvapí. Při té loňské se podařilo do pokladniček nasbírat krásných jednasedmdesát tisíc korun. Podle Ivy Markové z Oblastní charity Ústí nad Orlicí byly v listopadu kasičky umístěny do kostelů v Letohradu, na Orlici, v Lukavici a v Mistrovicích, přispět je možné rovněž ve středisku Oblastní charity v Letohradu. „Farnost Letohrad podporuje třináct indických dětí formou projektu Adopce na dálku. Z výtěžku bude dětem zaplaceno školné na další rok," dodala Iva Marková.
Díky příspěvkům přicházejícím z České republiky mají indické děti šanci dosáhnout na vzdělání, které jim jednou umožní získat kvalifikovanou práci a přinese obživu. „Ze zkušeností lidí, kteří podporované děti v Indii navštívili, víme, že děti chodí do školy rády, že většina rodičů je za tuto možnost vděčná, že projekt má smysl," dodávají organizátoři sbírky z letohradské farnosti.
Roční příspěvek na jedno dítě činí pět tisíc korun, z něj se platí školné, školní pomůcky nebo školní uniforma. Výtěžek minulé sbírky umožnil zhruba šesti tisíci podpořit i další projekt charity, který pomáhá zlepšit bydlení sociálně nejslabším rodinám z oblasti Belgaum, jedné z nejchudších částí Indie.