„Po lesních porostech a lesních cestách se budou pohybovat těžební stroje. Žádáme proto občany, aby v listopadu z důvodu bezpečnosti nevstupovali do tohoto lesa. Zabrání se tak možnému úrazu,“ žádají lesníci. Po těžbě a odvozu vytěženého dřeva postupně s ohledem na počasí vrátí lesní cesty do původního stavu.