Jejich slavná éra, spjatá i se jménem Boženy Němcové, je už sice dávno minulostí, přesto mnozí lidé dodnes přicházejí k Pavlově studánce, aby její vodou, které se odedávna připisuje zázračná moc, smyli své zdravotní neduhy.
Sotva vzhlédnou omytýma očima, nemohou přehlédnout empírovou kapli Panny Marie Pomocné postavenou v roce 1838. I když v uplynulých letech procházela dílčími opravami, je na ní stále „práce jako na kostele“. Nemovitá kulturní památka, jež je v majetku města, by se mohla příští rok dočkat dalšího zásahu.

Pomoci může dotace

„V roce 1996 byl proveden restaurátorský průzkum barevných a omítkových vrstev v interiéru kaple akademickými malíři Šárkou a Petrem Bergerovými. Na stropě bylo provedeno šestnáct sond, pod kterými byla zjištěna malířská výzdoba. Jedná se o figurální malbu z 19. století komponovanou do kruhu, který tvoří průhled do nebe s hlavami vznášejících se andílků. Na levé straně kaple byl namalován obraz žehnající Panny Marie, olejomalba, která byla kompletně přemalována,“ vysvětluje Josef Kopecký, který záměr fresku restaurovat přednesl v radě města. Na radnici našel podporu a město by mělo v současné době připravovat žádost o dotaci z grantu Pardubického kraje.
O prázdninách byl zpracován akademickým malířem a restaurátorem Jiřím Látalem restaurátorský záměr i rozpočet na odkryv a restaurování malby. „Při provádění restaurátorského zásahu bude olejová malba mechanicky odstraněna, podkladové vrstvy budou zpevněny injektážemi a barevná výzdoba bude zrestaurována. Rozpočet na restaurování nástropní malby je ve výši 207 900 korun,“ informoval Josef Kopecký.
Od roku 1994 bylo do kaple investováno téměř sedm set tisíc korun. Byla vyměněna střešní krytina, obnovena fasáda, opraveny podlahy, izolace, rozvody, později i hodiny na kapli. Poslední úpravou bylo loni statické zajištění soklu. Kapli bohužel potkal osud mnoha sakrálních objektů, když v 90. letech přilákala zloděje. Ti si odnesli sochy sv. Vojtěcha a sv. Prokopa i obraz Panny Marie a čtyři andílky, předměty byly součástí vybavení oltáře.

(zr, miš)